Hvor bør man investere pengene sine

Å finne ut hvordan man investerer penger best mulig, og samtidig legger opp til en fremtidig suksess – kan noen ganger være en reell utfordring. Det er absolutt ingen mangel på informasjon om å investere tilgjengelig i dagens teknologiske verden, men denne informasjonen kan være like overveldende som den kan være nyttig.

Når en skal bestemme seg for å investere penger, er det best å begynne med det grunnleggende. Disse grunnleggende tipsene er supre for personer som ønsker å investere penger, men er usikker hvordan.

Aksjemarkedet

Det mest vanlige og uten tvil mest fordelaktige stedet for en investor å sette pengene, er på aksjemarkedet. Når man kjøper en aksje, vil man da eie en liten del av selskapet som aksjene ble kjøpt i.

Når selskapet får fortjeneste, kan de betale deg en del av denne fortjenesten i utbytte basert på hvor mange aksjer som eies. Når verdien av selskapet vokser over tid, som gjør at prisen på dine aksjer øker, kan de selges på et senere tidspunkt for overskudd.

Du kan eventuelt vurdere å investere i et selskap som tilbyr folkefinansiering. Det er en ny finansieringsform hvor flere investorer slår seg sammen med mål om å betale ut lån. Vær likevel klar over at du tar mye risiko når du låner ut forbrukslån via folkefinansiering.

Aksje kurver

I stedet for å kjøpe en enkelt aksje, gjør fondene det mulig å kjøpe en kurv av aksjer i et samlet kjøp. Bestandene i et fond er typisk valgt og forvaltet av en fondsbestyrer. Men her er ulempen.

Disse fondsbestyrerne krever en prosentbasert pengesum når man investerer i fondet. Mesteparten av tiden gjør denne avgiften det vanskelig for investorer å slå markedet når de investerer i fond. Og de fleste fondsbestyrerne klarer faktisk ikke å gå i mye profitt.

Obligasjonslån – mindre risiko, lavere avkastning

Når man kjøper et obligasjonslån, låner man egentlig ut penger til enten et selskap. Regjeringen eller selskapet som selger ut obligasjonen, vil da betale kjøperne interesse på «lånet» over varigheten av obligasjonens levetid. Obligasjoner betraktes vanligvis som «mindre risikable» enn aksjer, men deres potensial for avkastning er også mye lavere enn aksjer. Obligasjonslån regnes som den litt feige måten å investere penger på, grunnet den lave risikoen for å tape pengene. Noe som også gjør den svært attraktiv for private investorer.

Sparekonto – lavest risiko, minimal avkastning

Den minst risikable måten å investere pengene dine er å sette den på en sparekonto og la den samle renter. Men som vanlig, betyr lav risiko lav avkastning. Risikoen når pengene legges inn i en sparekonto er ubetydelig, og det er vanligvis lite eller ingen avkastning. Likevel spiller sparekontoer en rolle i å investere ettersom de gir mulighet til å lagre en risikofri sum penger man kan bruke til å kjøpe andre investeringer eller bruke i nødstilfeller, slik at de ikke berører dine andre investeringer.